STAVBAU

Zemné práce

Služby > Rodinné domy > Zemné práce

Založíme vám stavenisko. Stiahneme ornicu. Vykopeme a odvezieme nepotrebnú zeminu. Zabezpečíme terénne úpravy pozemkov. Všetko našou vlastnou profesionálnou technikou. Rýchlo, bezpečne a spoľahlivo.

Staviame oporné múry a zabezpečujeme úpravy svahov. Budujeme spevnené plochy a parkoviská.

Referencie