STAVBAU

Kontakt

V stavebnej činnosti je STAVBAU profesionálny dodávateľ s komplexnou ponukou služieb. Pri subdodávkach má STAVBAU povesť zodpovedného partnera, ktorý dodržiava termíny a udržuje si svoju odbornosť.

Kontakt

Kto sme?

Za viac ako 20 rokov stavebnej činnosti sme postavili našim zákazníkom stovky nových domovov. Ak sa chceli nasťahovať ihneď, tvorili sme na kľúč. Ak potrebovali stavebného partnera, pripravili sme pre nich základové dosky i hrubé stavby. Realizovali sme búracie i zemné práce. Zabezpečili sme aj nadstavby a rekonštrukcie. Vystavali sme priemyselné komplexy, obecné a hospodárske budovy. V prospech občanov a ochrany životného prostredia staviame a rekonštruujeme inžinierske siete. Ak potrebujete na stavbu betón, štrk či piesok, zabezpečíme to. Zásobovanie a transport realizujeme prostredníctvom ťažkej techniky a stavebných mechanizmov. Tie nám pomáhajú aj pri terénnych úpravách a pri výstavbe komunikácií a spevnených plôch. Postavme to spolu!

Fakturačné údaje

Obchodné meno: STAVBAU, s.r.o. Sídlo: K Cintorínu 651, 010 04 Žilina – Bánová, Slovenská republika IČO: 36 370 924 DIČ: 2020096870 IČ DPH: SK2020096870 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 10274/L Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. IBAN: SK57 1100 0000 0026 2015 0674 BIC/SWIFT: TATRSKBX