STAVBAU

Inžinierske stavby

Služby > Firemné a obecné stavby > Inžinierske stavby

Realizujeme komplexné dodávky inžinierskych stavieb. Robíme prekládky sietí. Budujeme verejné kanalizácie a ďalšie líniové stavby. Riešime vodozádržné opatrenia, regulujeme vodné toky.

Máme vlastnú mechanizáciu a skúsených a vyškolených zamestnancov.

Referencie